torsdag 20. juni 2013

Såvitt författaren kunde erinra sig, hade han alltid tråkigt i Amis sällskap. En utväg som de lärde sig att flitigt begagna sig av vas visserligen alkoholen, och därför spelar den även en så stor roll i denne historia. (Detta var ingalunda en profanering eller tecken på impotens i förhållandet, utan spelade för dem ungefär samma roll som biografbesök for vissa älskanda par. Teorin att de endast gör det för den mörka salens skull är väl något ensidig. Varje känsla måste näras utifrån med vissa nyhetsintryck för att inte skrumpna ihop till en vana.)

- Fra Sönder av Henry Parland

Ingen kommentarer: