fredag 5. august 2011

[...]Nei, du vet, jeg har aldri kommet til å interessere meg for litteratur, og i dette lå det en beklagelse, og den var ikke deres egen, for de var jo så lite interessert i litteratur og Ibsens dramaer at de ikke så noen grunn til å beklage det, hva i himmelens navn var det de skulle baklage, for sin egen del?
-Fra Dag Solstads Genanse og verdighet

Ingen kommentarer: