lørdag 16. mars 2013

Space, like time, engenders forgetfullness; but it does so by setting us bodily free from our surroundings and giving us back our primitive, unattached state. Yes, it can even, in the twinkling of an eye, make something like a vagabond of the pedant and Philistine. 
- Fra Thomas Manns The Magic Mountain*

*(Tilgi meg for at jeg, en nordmann, leser denne tyske boken på engelsk. Jeg vet at jeg har (eller har hatt) lesere her på bloggen som henger seg opp i sånt. Faktum er at jeg ikke fikk tak i den norske oversettelsen da jeg skulle kjøpe denne boka, og tysk kan jeg ikke lese syvhundre sider av, så det ble engelsk. Og, ja, dette stiller jo det nye spørsmålet: Hvorfor måtte jeg, som stadig vekk proklamerer at jeg hater å eie bøker, kjøpe denne boka? Jo, jeg måtte det fordi jeg har den på pensum og regnet med å måtte skrive/brette veldig mye i den. Det viste seg at jeg fikk rett i det.)