onsdag 13. mars 2013

Å være sannferdig, dvs. gjøre bruk av de vanlige metaforene, moralsk uttrykt, forpliktelsen til å lyve etter en fast konvensjon, til å lyve flokkvis i en for alle forpliktende stil. Nå glemmer mennesket riktignok at det forholder seg slik. Det lyver altså på nevnte måte, ubevisst og etter en århundrelang tilvenningsprosess -- og nettopp gjennom denne ubevisstheten, denne glemselen, kommer det til fornemmelsen av sannhet. 

- Nietzsche, fra "Om sannhet og løgn i utenommoralsk forstand" <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Ingen kommentarer: