lørdag 11. januar 2014

Beste byrdi
du ber'kje i bakken
enn mannavit mykje. 
D'er betre enn gull
i framand gard;
vit er vesalmanns trøyst. 
- Håvamål, strofe 10

Ingen kommentarer: