lørdag 22. august 2015

Statskog selger sin skog

... og det Zapffe sa i 1970 er dessverre fortsatt aktuelt:

Efter Stortingets løpende forræderi mot hjemlandet er Eidsvoldssøilen blitt parodisk. Hvad vi trenger er en skamstøtte nedenfor Løvebakken (hvad slags "løver" er det den symboliserer?) med navnene på alle dem som solgte våre herligheter til utenlandsk kapital.

Ingen kommentarer: