onsdag 9. mai 2012

Vi dör dagligen; ty varje dag tas en del av vårt liv bort, och livet avtar också medan vi tilltar. Vi förlorade vår barndom, sedan våra pojkår, sedan vår ungdom. Ända till igår har all förfluten tid gått förlorad; just den dag vi lever idag delar vi med döden. Det är inte den sista droppen som tömmer vattenuret utan allt det som har runnit bort tidigare; på samma sätt åstadkommer inte den sista timmen, då vi upphör att vara till, ensam döden; då kommer vi fram till döden, men vi har varit på väg länge. 
- Seneca

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hvor er dette sitatet hentet fra?

Kathleen sa...

Det er fra en tekst av Seneca, men jeg vet ikke hvilken. Selv fant jeg det som et sitat i 'Litteraturens historia i världen.'