lørdag 7. april 2012

Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv.
- Jens Bjørneboe

Ingen kommentarer: