søndag 2. mars 2014

En gang snakka Henrik og jeg om et sjølmord som hadde vært mye omtalt i avisene. Mr. Latham lytta engasjert til samtalen, og etter ei stund avbrøyt han oss og sa: Jeg trur at den sikreste måten å dø på er å gifte seg. Henrik sa seg enig, men innvendte at det var en noe seig og langdryg metode. Neinei, sa Mr. Latham, det var ikke noe problem, man måtte bare ta en stor nok dose. 
- Fra Camillas lange netter av Mona Høvring

Ingen kommentarer: