torsdag 9. januar 2020

Kvinner og menn i desember og 2019

I desember leste jeg tre bøker av kvinner og to av en mann. Det gir en kvinneandel på på 60%. Mer er det ikke å si om den saken.

La oss se over året. Jeg har telt. Jeg leste 108 bøker. 86 av dem var skrevet av kvinner. Det gir en kvinneandel på 80%. Det er mer enn året før (da var kvinneandelen på bare 70%). Jeg hadde et slags forsett om å lese flere menn i 2019, men det gikk visst ikke. Skal jeg forsøke på nytt, dette året? Ja, hvorfor ikke, jeg kan i det minste ha det i mente. Men hva skal jeg gjøre for å klare det? Trenger jeg rett og slett tips til lesverdige mannlige forfattere? Lykke til til meg selv.


En av bøkene jeg leste i 2019.

Ingen kommentarer: