tirsdag 5. februar 2019

Eg har ei godt fundert frykt for at media – som i sin aktuelle tilstand manglar ei reell ”interesse for det allmenngyldige” – er tilbøyelege til utan vidare å legge ein privat kvalitet i noka som i utgangspunktet hadde som mål å fjerne interessa frå den reint individuelle erfaringa.
 - Elena Ferrante, Frantumaglia

Ingen kommentarer: