onsdag 24. april 2013

Kristian Bergquist, som skriver dikt, er utdannet astrofysiker, men nå vil han heller arkivere ting. Han sier at han studerte astronomi fordi han blir rolig av å finne ut hvordan universet fungerer. Å forsøke å forstå noe om hvordan verden henger sammen -- å skrive og studere realfag er to sider av samme sak. Jeg ber Kristian gjenta det han akkurat sa, selv om jeg husker alt, men jeg synes det er så fint sagt at jeg liker å få det gjenfortalt. Han sier at universet inneholder alt. Fra da av sier jeg dette til meg selv når jeg trenger å høre det: "Universet inneholder alt, og jeg har alt jeg trenger inni meg."
- Fra Monstermenneske av Kjersti Annesdatter Skomsvold

Ingen kommentarer: