lørdag 26. desember 2020

Ogsaa den, som bor ensomt ved det ytterste Hav eller i det ødeste Fjeld, maa leve Menneskenes Liv. (…) Tro ikke at det er de store Byer, som forandrer Menneskene.

Sigrid Undset

Ingen kommentarer: