torsdag 11. oktober 2012

MANNEN
till Hustrun.
Min sällhet är utan gräns att jag önskade
...

HUSTRUN
Varför ?

MANNEN
Emedan mitt i lyckan växer ett frö till olyckan; den äter
sig själv som eldslågan den kan icke brinna evigt utan
måste slockna; denna förkänsla av slutet förintar sällheten
mitt höjdpunkten
--
Fra Ett drömspel av August Strindberg. .

Ingen kommentarer: