tirsdag 11. september 2012

Hvis litteraturen, idet den speiler og formidler, glemmer å tale den svakeres sak overfor den sterkere, da har den allikevel glemt sin opgave.
   [...] hvis en mann setter sig til å spekulere ut en ny ekstra patent-lur vassbøtte akkurat mens huset brenner over hodet på ham -- ja, så griper vi kanskje ikke inn i hans selvbestemmelsesrett, men vi tenker i vårt stille sinn at det må være noe i veien med den mannen. 

   Og hvis en forfatter i denne tiden sitter og fortaper sig i eksklusive estetiske problemer -- kunsten for kunstens skyld! -- da må vi ha lov til å si: det må være noe i veien med den forfatteren.
- Sigurd Hoel i Kamp og kultur, 1936

Ingen kommentarer: