torsdag 6. september 2012

[...] for jeg lever og skriver, og begge deler er bestrebelser, livet er snarere en blind, skrivingen snarere en seende bestrebelse, og er slik en annen bestrebelse enn livet, den bestreber seg kanskje på å se hva livet tilstreber[...]
- Fra Kaddish for et ikke født barn av Imre Kertész

Ingen kommentarer: