fredag 1. november 2019

Kjønnsstatistikk oktober

50/50 menn og kvinner i oktober, akkurat sånn det burde være?

PS: Her kan du lese om salgsboom for kvinnelige norske forfattere. 

Mannlig forfatter som jeg fikk
anbefalt av en mann. (Veldig bra bok, da, jeg skal
innrømme det.)

Ingen kommentarer: