mandag 14. september 2015

Godt valg!

STEMMESEDDEL
Stem på havet,
stem på vinden som styrer bølgene og former skyene,
stem på havets plankton og hvalens kjærlighetskonserter,
stem på skrei, sild, sei og lodde.
Stem på grunnfjellet, stem på svaberg
og tankefulle utsikter,
stem på grunnvannet og moselaget i berget,
stem på dype daler tonende som trompeter
av bygg og hvete,
stem på ballblom, barlind, kålrot og poteter.
Stem på skogen, stem på tjern med abbor, sik,
stem på Nordkapp, Son og Melsomvik.
Stem på byer med trær rundt alle hus
og solsikker i kjørebanene,
Stem på langsomme biler med blomsterkasser på taket,
rødkløver og løvetann i hjulene
og solskinn i lyktene.
Stem på veiarbeiderens ansikt av pergament
fordypet av hieroglyfer,
stem på hans armer av treskurd i solsvidd akantus.
Stem på murerens balansegang med stein på stein,
stem på hammeren som slår inn sine argumenter
For en fremtid med hverdager, kjærlighetssøndager,
barn og sirkus.
Stem på bondens seige hav som syder mørkt
av møkk og metemark, i bølgeskavl på skavl fra traktoren.
Stem på samer, kvener, kvinner,
stem på Blomster-Ole, Eng-Marie, Eple-Anton,
Guri Fagergås og Vidar Vannmann.
Stem på dem som lever her om hundre år,
stem på din sønnesønns gråt,
stem på din datterdatters første smil.
Stem på dem som aldri får fred
før verden blir en munnfull fredeligere.
Stem på brannvesenet som prøver, med et sukk,
å slukke helvete.
- Harald Sverdrup

4 kommentarer:

fivrelden sa...

Ah, denne hyllesten er fabelaktig og alle burde lese den.

Sigrid sa...


Jeg elsker at dere deler Harald Sverdrups fantastiske "Stemmeseddel" her. Har brukt den som rettesnor siden jeg var førstegangsvelger i 1989, og fant den på trykk, på baksiden av et blad jeg abonnerte på.
Men når dere nå deler diktet - ikke plukk det fra tvilsomme kilder på nett. For noen har funnet det for godt å "rette" litt i Sverdrups lyrikk. Det spres en variant der han oppfordrer til å stemme på "moselaget i berget" eller lignende. Men Sverdrup skrev ikke det. Han skrev:
"Stem på grunnvannet og Mose slag på berget".

Kathleen sa...

Det hender jo ofte at gammel litteratur rettes på når det trykkes på nytt - ikke bare av tvilsomme internettbrukere, men av utgivere også.

Kathleen sa...

Når det er sagt ser jeg jo ar moseslag og moselag er to forskjellige ting. Er det noen uten artskunnskaper som har rettet på diktet, mon tro?